Colorado

Padam BishwokarmaSenior Advisor
Bashudev KhanalMember
Bikal ParajuliMember
Ramchandra PantaMember
Deepak SunwarMember
Krishna AdhikariMember
Laxami RanaMember
Ramesh GurungMember
Narayan ShresthaMember
Natibabu BhatiaMember
Shailesh PokharelMember
Nabaraj NeupaneMember
Jitu GhimireMember
Machhendra ShresthaMember
Pramod ShresthaMember
Bhuwan SapkotaMember
Prem RegmiMember
Bimal PaudelMember
Advisors
  • Narayan Shrestha, Boulder
  • Dr. Sangita Shotriya
  • Ramesh Gurung
  • Naryan Shrestha, Estates Park
  • Binod Tirpathi
  • Surendra Shrestha
  • Nabin Dutta
  • Dr. Vijaya Raj Sharma
  • Purushottam Pandey