North Carolina

NamePosition
krishna PokhrelChair
Radha PoudelExecutive Vice Chair
Dr Chiranjibi Bhattarai1st Vice Chair
Kulananda Sharma2nd Vice Chair
Shirisha Dulal Bista3rd Vice Chair
Bashudev BhattaSecretary
Sudhan ThapaTreasurer
Subash GhimireCommunication Director
Bhanu AcharyaMembers
Prakash Marasini
Thakur Sapkota
Binod Dhakal
Thomas Uttam Poudel
Deependra Thapa
Govinda Subedi
Pradip Panth
Ramesh Koirala
Pushpa Thapa
Sudan Gaire
Advisors
Binaya Aryal
Bista, Shiva
Basanta Khadka
Pramananda Khanal